Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

WIA-UITKERING

Als u de wachttijd van 104 weken hebt doorlopen en u meer dan 35 % arbeidsongeschikt bent maakt u aanspraak op een WIA-uitkering. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent wordt uitgedrukt in een percentage. Het UWV toetst de mate van uw arbeidsongeschiktheid aan de hand van uw theoretische verdiencapaciteit en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er wordt gekeken welk inkomen u nog kunt verdienen ondanks dat u mogelijk arbeidsongeschikt bent; dit in vergelijking met het inkomen voordat u ziek werd.

Nadat het UWV uw WIA-aanvraag heeft ontvangen wordt u opgeroepen op het spreekuur bij de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts wil een beeld krijgen van uw lichamelijke en/of psychische klachten. Welke klachten claimt u en hoe ontwikkelt zich dat. Ook vraagt de verzekeringsarts naar uw dagverhaal. De verzekeringsarts legt zijn bevindingen uit het dossier alsmede hetgeen hij constateert tijdens het gesprek vast in een rapportage. Aan de hand hiervan stelt de verzekeringsarts de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) samen. Vindt de verzekeringsarts dat u kunt werken, dan krijgt u een uitnodiging om op gesprek te komen bij de arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige beoordeelt welk werk u nog kunt doen hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen. Hij houdt hierbij ook rekening met uw werkervaring en opleiding. De arbeidsdeskundige stelt uw mate van arbeidsongeschiktheid vast. De arbeidsdeskundige stelt vaak vast dat u niet in staat bent om uw eigen werk te doen voordat u arbeidsongeschikt werd, maar dat u wel in staat bent om andere werkzaamheden te verrichten ondanks dat u beperkingen heeft en raadpleegt het CBBS-systeem om te kijken welke functies voor u geschikt zijn. De arbeidsdeskundige kiest 3 functies die voor u geschikt zijn en berekent wat u met deze functies kunt verdienen. Hij zet dan het middelste loon af tegen het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Het resultaat hiervan bepaalt de mate van arbeidsongeschikt uitgedrukt in een percentage. Nadat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige de rapportage hebben opgesteld gaat het dossier naar de WIA-afdeling die het besluit opstellen of u wel of geen aanspraak maakt op een WIA-uitkering. Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u aanspraak maakt op een WIA-uitkering.

Indien uw aanvraag voor een WIA-uitkering wordt afgewezen, u het met het gestelde arbeidsongeschiktheidspercentage of de gestelde beperkingen van het UWV niet eens bent, heeft u het recht om binnen zes weken na datum dagtekening in bezwaar te gaan tegen dit besluit. Onze juristen gaan graag voor u in bezwaar bij het UWV.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)