Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Verwijtbaar handelen van de werknemer

Als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, kan de opzegging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd zijn. Het ligt dan op de weg van de werkgever om aannemelijk te maken dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsverhouding met de betrokken werknemer nog langer voortzet. Als op deze grond wordt opgezegd dan hoeft de werkgever niet aan te tonen dat herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is.

De werkgever kan ontbinding vragen ook als hij het handelen van de werknemer eigenlijk ernstig genoeg vindt voor een ontslag op staande voet. De Memorie van Toelichting noemt als voorbeelden van verwijtbaar handelen omstandigheden die ook een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW kunnen opleveren zoals werkweigering, diefstal, bedreiging, belediging van de werkgever of collega's. Door in zo'n geval ontbinding te vragen loopt de werkgever niet het risico van een vordering op grond van artikel 7:681 BW tot vernietiging van het ontslag of toekenning van een billijke vergoeding. In de praktijk wordt ontbinding op deze grond echter vaak verzocht na een ontslag op staande voet waarvan de werknemer de vernietiging heeft gevraagd. Bij de beantwoording van de vraag of het verwijtbaar handelen van de werknemer voldoende is voor ontbinding zal de rechter alle omstandigheden betrekken.

In artikel 7:671b lid 5 BW zijn nadere regels gegeven voor de beoordeling van een bijzondere vorm van verwijtbaar handelen: het niet nakomen door de werknemer van zijn re-integratieverplichtingen tijdens ziekte. In dat geval moet de werkgever ten bewijze daarvan bij zijn verzoek een recent deskundigenoordeel van het UWV overleggen. Een deskundigenoordeel is overigens niet bindend voor de rechter. Een dergelijk verzoek tot ontbinding zal bovendien worden afgewezen als de werkgever niet eerst heeft geprobeerd de zieke werknemer tot ander gedrag te bewegen door gebruik te maken van de mogelijkheid van uitsluiting van loon. Het enkele ontbreken van de voor uitsluiting vereiste voorafgaande waarschuwing leidt al tot afwijzing van de ontbinding.

U doet er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in te schakelen voor juridisch advies en bijstand.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)