Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

verstoorde arbeidsverhouding

Als de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer zo ernstig en blijvend is verstoord dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst in stand kan houden. We noemen dit een verstoorde arbeidsverhouding. Meestal vloeit een verstoorde arbeidsverhouding voort uit een botsing van karakters tussen de werknemer en zin leidinggevende of collega. Ook kan er een verschil van mening bestaan over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd.

Het ligt dan op de weg van de werkgever om aannemelijk te maken dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is. De werkgever zal dan moeten kenbaar maken welke hij pogingen hij heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Van de werkgever wordt verwacht dat hij alles in het werk heeft gesteld om die verhoudingen weer goed te krijgen. Ook als de verhouding tussen de werknemer en collega's eerder slecht was maar inmiddels weer is genormaliseerd, zal een ontbinding worden geweigerd. De werkgever zal moeten aantonen dat van hem niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst nog langer in stand houdt. Een enkel verwijzen naar de onmin tussen werknemer en zijn collega's is onvoldoende. Werkgever zal minimaal aannemelijk moeten maken dat werknemer de veroorzaker is. Als de werkgever zelf verantwoordelijk is voor de verstoorde arbeidsverhouding volgt of een afwijzing of een ontbinding in het belang van de werknemer. In het laatste geval gaat de ontbinding dan vaak gepaard met een aanzienlijke vergoeding.

Daarnaast geldt ook hier als eis dat een oplossing in de vorm van herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing moet zijn onderzocht. Herplaatsing zal overigens vooral een optie zijn bij grotere bedrijven. Bij een onoverbrugbaar persoonlijk conflict in een klein bedrijf zullen de kansen op een succesvolle voortzetting van de samenwerking meestal niet groot zijn.

U doet er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in te schakelen voor juridisch advies en bijstand.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)