Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

UITKERING TERUGBETALEN, MAATREGEL OF BOETE

Als u over een bepaalde periode een uitkering heeft ontvangen terwijl u daar geen recht op had of u heeft een te hoge uitkering ontvangen, dan zal de uitkerende instantie de uitkering die u ten onrechte of te veel hebt ontvangen u laten terugbetalen.

De situatie doet zich met regelmaat voor als u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht of u hebt de voorschriften overtreden. U bent namelijk verplicht om er melding van te maken als u bepaalde uren werkt of als er iets veranderd in uw privésituatie of met uw gezondheid. Daarnaast moet u zich houden aan de overige regels. Indien u dat nalaat om te doen en de uitkerende instantie komt daar bij controle achter, loopt u het risico dat deze aan u een maatregel of boete oplegt.

Als u de uitkering of een gedeelte hiervan moet terugbetalen, dan krijgt u hierover een vooraankondiging per brief. In deze brief staat dat de uitkerende instantie van voornemen is om aan u een besluit op te leggen en welk bedrag u aan deze moet terugbetalen.

Ook als de uitkerende instelling een maatregel of boete wil opleggen ontvangt u hierover vooraf een vooraankondiging. De instantie geeft u dan twee weken de tijd om schriftelijk uw zienswijze in te dienen. U kunt dan kenbaar maken waarom u het met de vooraankondiging niet eens bent. Uw zienswijze neemt de uitkerende instantie mee bij de afweging bij de totstandkoming van het besluit waarin staat verwoord welk bedrag u moet terugbetalen en welke boete of maatregel er wordt opgelegd.

U ontvangt meestal drie besluiten. Een besluit heeft betrekking op de hoofdsom, het andere besluit heeft betrekking op de opgelegde maatregel of boete. Het derde besluit heeft betrekking op de hoofdsom en de boete samen en is afkomstig van de afdeling invordering. Bent u het met een besluit niet eens, dan moet u tegen alle besluiten bezwaar aantekenen omdat deze met elkaar verwezen zijn. U kunt bezwaar laten aantekenen binnen zes weken na datum dagtekening besluit door een van onze juristen.

Bezwaar of beroep aantekenen schort de terugbetalingsverplichting niet op. Derhalve is het altijd aanbevolen dat er een vermogensonderzoek wordt uitgevoerd zodat kan worden vastgesteld welk bedrag dat u per maand aan de uitkerende instantie kunt terugbetalen.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)