Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding die berekend wordt aan de hand van de kantonrechtersformule voorgoed in het archief verdwenen en maakt plaats voor de transitievergoeding. Dit is een regeling die ervoor zorgt dat de werkgevers op een makkelijkere manier van hun werknemers af kunnen die een lang arbeidsverleden hebben bij de werkgever.

Om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding moet u:

  • ouder zijn dan 18 jaar.
  • minimaal twee jaar in dienst zijn bij de werkgever.
  • zorgen dat het initiatief van de beëindiging uitgaat van de werkgever.
  • zorgen dat u geen verwijtbaar gedrag kan worden tegengeworpen.

De hoofdregel bij de transitievergoeding is als volgt: over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt u ⅙ bruto maandsalaris per 6 maanden. Daarna ¼ bruto maandsalaris per 6 maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal bruto € 75.000,00 ofwel een bruto jaarsalaris.

Werknemers > 50 jaar

Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar geldt tot het jaar 2020 dat zij een hogere transitievergoeding kunnen meekrijgen, mits het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft. Voor 50-plussers geldt dat zij vanaf het tiende jaar een vergoeding ontvangen van ½ bruto maandsalaris voor iedere periode van 6 maanden.

Bedrijven < 25 werknemers

Voor de bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben en u wordt ontslagen op bedrijfseconomische redenen, dan tellen de jaren van het arbeidsverleden voor 2013 niet mee.

Transitiekosten

De transitievergoeding mag worden verminderd met de transitiekosten (begeleiding van werk naar werk) en de inzetbaarheidskosten (tijdens dienstverband gemaakt ten behoeve van de bredere inzetbaarheid van de werknemer). Voorwaarde is wel dat partijen een en ander schriftelijk zijn overeengekomen, anders mogen de transitiekosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Heeft u vagen over de transitievergoeding of ontslagvergoeding, schakel in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in zodat deze u van juridisch advies kan voorzien en tot actie kan overgaan.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)