Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

SOORTEN WIA-UITKERING EN VOORWAARDEN

De wet WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA-uitkering);
  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering).

De WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. U kunt in aanmerking komen voor een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer arbeidsongeschikt bent en uit de beoordeling van het UWV blijkt dat u 65 % of minder kunt verdienen van uw oude loon.

Om voor een WGA-uitkering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de wachttijd van 104 weken doorlopen;
  • U bent tussen de 35-100 % arbeidsongeschikt;
  • U bent niet duurzaam arbeidsongeschikt.

Op een WGA loongerelateerde uitkering (LGU) maakt u minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden aanspraak. U maakt aanspraak op een loongerelateerde uitkering als u door ziekte 65 % of minder kunt verdienen van uw oude loon en u heeft in de 36 weken voor uw eerste ziektedag, tenminste 26 weken gewerkt. Heeft u in de laatste 36 weken minder dan 26 weken gewerkt, dan maakt u aanspraak op de loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

U maakt aanspraak op de loonaanvullingsuitkering (LAU) als u maximaal 20 % van het oude loon kunt verdienen maar in de toekomst kunt u meer verdienen waardoor u niet meer in aanmerking komt voor de LGU of u kunt door ziekte minder dan 65 % van uw oude loon verdienen en u verdient minstens de helft van wat u kunt verdienen en u komt niet meer in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

U maakt aanspraak op de vervolguitkering als u door ziekte 20 tot 65 % van het oude loon kunt verdienen, u verdient minder dan de helft van wat u kunt verdienen en u komt niet in aanmerking voor de LGU.

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Om voor een IVA-uitkering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de wachttijd van 104 weken doorlopen;
  • U bent niet in staat om ten hoogste 20 % van het maatmaninkomen per uur te verdienen;
  • U heeft geen benutbare mogelijkheden.

Let op: indien u 80-100 % arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV en u heeft een kans op herstel welke meer dan gering is, dan komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering en niet voor een IVA-uitkering omdat u nog benutbare mogelijkheden heeft.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)