Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ontslagprocedure UWV

Als de werkgever u wilt ontslaan dan moet daar een goede reden voor zijn. Bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken arbeidsongeschikt) vraagt uw werkgever aan het UWV Werkbedrijf toestemming om de arbeidsovereenkomst met u te mogen opzeggen.

De ontslagprocedure bij het UWV verloopt als volgt:

Uw werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV. De ontslagaanvraag bevat in ieder geval:

  • Uw gegevens;
  • De gegevens van de werkgever;
  • De ontslagreden;
  • De onderbouwing van de ontslagreden.

Als de ontslagaanvraag compleet is stelt het UWV u in de gelegenheid om schriftelijk op de ontslagaanvraag van uw werkgever te reageren. U doet dit door het indienen van een verweerschrift. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

  • De reden waarom u het niet eens bent met de ontslagaanvraag;
  • Uw verzoek om de verzochte ontslagvergunning af te wijzen.

Het kan voorkomen dat het UWV uw werkgever in de gelegenheid stelt om op uw verweerschrift te reageren. U krijgt in dat geval ook nog de gelegenheid om uw reactie op de visie van uw werkgever kenbaar te maken.

Nadat u verweer heeft gevoerd beoordeeld het UWV de ontslagaanvraag over het verlenen van de vergunning.

De ontslagvergunning is 4 weken geldig. Uw werkgever moet de arbeidsovereenkomst binnen vier weken opzeggen waarbij rekening moet worden gehouden met de opzegtermijn. De tijd dat de ontslagaanvraag bij het UWV in behandeling is geweest wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn. De opzegtermijn is altijd minimaal een maand.

Indien bij de behandeling van de ontslagaanvraag niet is gebleken dat er sprake is van een opzegverbod, terwijl dat juist wel het geval is, dan mag de betrokken werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen, ook al heeft het UWV aan de betrokken werkgever reeds toestemming verleend om het dienstverband met de betrokken werknemer op te zeggen.

Als het UWV geen toestemming heeft verleend aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen, heeft de werkgever de volgende mogelijkheden:

  • De betrokken werkgever kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  • De betrokken werkgever kan bij nieuwe feiten en/of omstandigheden een nieuwe ontslagaanvraag bij het UWV indienen.

Als u van mening bent het UWV ten onrechte een ontslagaanvraag heeft verleend, kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. In die procedure kunt u vragen om een vergoeding of herstel arbeidsovereenkomst.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)