Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ontslagprocedure bij de kantonrechter

Bij ontslag vanwege een persoonlijke reden vraagt de werkgever voor de betrokken werknemer ontslag aan bij de kantonrechter. Persoonlijke redenen van ontslag zijn:

  • Regelmatig ziekteverzuim.
  • Er is sprake van een arbeidsconflict.
  • De betrokken werknemer heeft verwijtbaar gehandeld.
  • De betrokken werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie.
  • De betrokken werknemer disfunctioneert.
  • Andere omstandigheden.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter verloopt als volgt:

De ontbindingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift door uw werkgever bij de kantonrechter. Het verzoekschrift bevat in ieder geval:

  • De reden waarom uw werkgever vindt dat het dienstverband moet worden ontbonden, en
  • Het verzoek aan de kantonrechter om de ontbinding van uw arbeidsovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn uit te spreken, al dan niet onder het toekennen van een transitievergoeding.

Hierna wordt u door de kantonrechter in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Hierin kunt u het ontslag aanvechten. Het verweerschrift bevat in ieder geval:

  • De reden waarom u het niet eens bent met het ontbindingsverzoek, en
  • Een verzoek aan de kantonrechter om een transitievergoeding toe te kennen als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst.

De kantonrechter stelt partijen in de gelegenheid om hun standpunten nader toe te lichten en kan aan partijen vragen stellen.

De kantonrechter zal u en uw werkgever vaak in de gelegenheid stellen alsnog een schikking te treffen. Wanneer partijen geen schikking treffen, doet de kantonrechter schriftelijk binnen twee weken na de mondelinge behandeling uitspraak.

Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijst zal hij meestal een transitievergoeding toekennen. Als de kantonrechter van oordeel is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij daarnaast nog een billijke vergoeding toekennen. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek ook afwijzen. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Vaak zal uw werkgever voordat hij een gerechtelijke procedure start, u een ontslagvoorstel aanbieden. Gaat u hiermee, na eventuele onderhandelingen akkoord, dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Uw zaak is dan geschikt.

Uw werkgever zal meestal aan een schikking de voorkeur geven vanwege de onzekerheden die de ontbindingsprocedure met zich meebrengt. Ook de kosten en de duur van de ontbindingsprocedure zijn redenen waarom uw werkgever kan kiezen voor een schikking.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)