Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel in het ontslagrecht dat meteen van kracht gaat zonder dat de wettelijke opzegtermijn in acht wordt genomen en er toestemming van het UWV Werkbedrijf is vereist. De kern van de zaak is dat er sprake moet zijn van een zodanige situatie dat van de werkgever niet langer kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer nog langer wordt voortgezet en terstond moet eindigen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden:

  • Er is een dringende reden voor ontslag.
  • De werkgever vertelt u tegelijk met het ontslag wat de dringende reden is.
  • De werkgever mag deze reden niet later aanpassen.

Ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Op het moment dat de werkgever de dringende reden vaststelt moet hij het ontslag aan de betrokken werknemer meedelen. Er moet sprake zijn van een dringende reden. Voorbeelden hiervan zijn: diefstal, verduistering, bedrog, dronkenschap, grove belediging, werkweigering.

Bij een ontslag op staande voet loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt omdat u verwijtbaar werkloos bent. Verwijtbaar werkloos bent u wanneer u door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u door uw werkgever op staande voet bent ontslagen en u bent het met de ontslag niet eens dan kunt u het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Schakel binnen twee maanden een van onze juristen in. Zij starten voor u een gerechtelijke procedure op. Na twee maanden kunt u tegen het op staande voet geen juridische actie meer ondernemen. In de gerechtelijke procedure vragen onze juristen namens u aan de rechter om vast te stellen dat er geen sprake is van een dringende reden en om het ontslag te vernietigen.

Als de rechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden dan geldt het ontslag op staande voet niet. De arbeidsverhouding loopt dan met terugwerkende kracht door. Uw werkgever moet dan over die periode met terugwerkende kracht uw salaris betalen. Om te voorkomen dat de arbeidsverhouding wordt voortgezet kan de werkgever voor de zekerheid ontbinding van de arbeidsovereenkomst vorderen in een aparte gerechtelijke procedure.

Als de rechter vaststelt dat er geen sprake is van een dringende reden heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor een ontslagvergoeding. Dit betekent dat u naast de transitievergoeding ook aanspraak maakt op een redelijke en billijke vergoeding omdat er namelijk sprake is van een onjuiste ontslaggrond.

U doet er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in te schakelen voor juridisch advies en bijstand.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)