Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ontslag met vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Op de werkvloer kan tussen werkgever en werknemer een arbeidsgeschil ontstaan. Werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer niet voort te zetten bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren van de betrokken werknemer, een slechte samenwerking en verstandhouding. Dit zorgt voor veel onrust en onzekerheid van de werknemer. Werkgever en werknemer maken dan afspraken in onderling overleg hoe het ontslag wordt geregeld. Een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst biedt een goede oplossing bij iedere ontslagsituatie.

Nadat partijen het met elkaar eens zijn geworden over de voorwaarden, worden de gemaakte afspraken op schrift gesteld in een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bij wet geregeld en is specifiek ervoor bedoeld om aan een onzekere situatie een einde te maken.

Verder moet de vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst zodanig worden opgesteld dat deze leidt tot toekenning van een WW-uitkering. Ook moeten alle gemaakte afspraken in de overeenkomst correct zijn omschreven. Door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst komt er en einde aan de arbeidsovereenkomst.

Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst heeft u nog een bedenktermijn van twee weken.In die periode mag als alsnog besluiten om af te zien van de overeenkomst. Als u dit doet, moet u dat schriftelijk aan de werkgever laten weten.

U doet er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in te schakelen zodat deze voor u de onderhandelingen en correspondentie kan voeren met uw werkgever over de voorwaarden die moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst / beeindigingsovereenkomst.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)