Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Bedrijfseconomisch ontslag

Als de werkgever in een verslechterde financiële positie verkeerd, of er is sprake van werkvermindering, technologische veranderingen, verhuizing van bedrijf, of de werkgever stopt met de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten, dan kiest de werkgever er vaak voor om zijn personeel te ontslaan op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Een verslechterde financiële positie van de werkgever of werkvermindering kan ertoe leiden dat de werkgever kiest voor een reorganisatie. Dit kan tot gevolg hebben dat u een andere functie krijgt bij uw werkgever, of u wordt overgeplaatst naar een andere vestiging of u wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe baan.

Bij ontslagzaken op bedrijfseconomische redenen is het UWV Werkbedrijf alleen bevoegd om te oordelen over de ontslagaanvraag. Een redelijke grond voor de opzegging kan gelegen zijn in het vervallen van arbeidsplaatsen ten gevolge van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het bezien over een periode van 26 weken, uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk vervallen van arbeidsplaatsen om bedrijfseconomische redenen.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een bedrijfseconomisch ontslag moet uw werkgever ook rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat een keuze moet worden gemaakt tussen de werknemers die in onderlinge uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging werkzaam zijn. Het personeel wordt ingedeeld in leeftijdscategorieën (15-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en 55 en ouder). Binnen iedere leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag voorgedragen.

Uitwisselbare functie

Een uitwisselbare functie is een functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar, en naar niveau en beloning gelijkwaardig is. Die factoren moeten in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Een verschil van een salarisschaal is een sterke aanwijzing dat functies niet gelijkwaardig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het gegeven dat een functie in deeltijd of op een specifieke dag wordt uitgevoerd. Functies die duidelijk een tijdelijk karakter hebben, bijvoorbeeld korter dan 26 weken duren of ziektevervanging blijven buiten beschouwing.

Als er sprake is van een dreigend ontslag, of de werkgever heeft voor u een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV of de werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst aangeboden, dan doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium een van onze ontslagjuristen in te schakelen voor juridisch advies en bijstand.

Wij verzorgen uw bezwaar.

Stel ons uw vraag en een jurist neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 085-0492430 (lokaal tarief)